A Coordinadora Ecoloxista d’Asturies denuncióu ante el Seprona, a Conseyeiría de Cultura y el Conceyo d’Ayande os daños importantes al patrimonio histórico por causa das obras d’acceso prá construcción del parque eólico que se ta fendo neste conceyo y nel d’Eilao, na Serra de Carondio.
   
    As obras destrozaron abondo a conocida como Carreirega dos Gallegos, un camín posiblemente prehistórico que vai pol cordal y comunica os valles del Navia y del Narcea. É un ben protexido d’acordo al artículo 61 de beis protexidos pola Lei 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural del Principao d’Asturias.

    A Conseyeiría de Cultura impuxera na Declaración d’Impacto del 27 de febreiro del 2001 qu’as obras nun se podían fer a menos de 25 metros da Carreirega, cousa qu’incumpríu a empresa, como se pode comprobar na foto, unde se ve a caxa del camín histórico cortada pola pista y el rebre.

    Este daño grave al patrimonio histórico, según a Coordinadora Ecoloxista, supón úa vulneración clara dos artículos 321, 322 y 324 da Lei Orgánica 10/1995 (Código Penal), en conto qu’afectarían a úa zona de muita valía arqueolóxica dañándola de xeito definitivo –polo qu’entenden que seria un claro delito contra el patrimonio–. Os responsables serían a empresa das obras y os funcionarios que permitiron este daño, posibilidá que xa advertira a Coordinadora tanto al Principao como al Conceyo.

    A Coordinadora espera qu’el Principao paralice xa as obras que tán fendo maquinaria pesada nos accesos al parque con úa afección clara al patrimonio y con úa licencia municipal irregular, nun entorno de muito valor natural que quedaría afectao se se fixera el parque eólico previsto.

Fuente: http://www.falaviva.net/